INFO

Komora arhitekata

 

NATJEČAJNI RAD ZA NOVI VIZUALNI IDENTITET HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

PROJEKT

vizualni identitet
poslovna komunikacija
web
sekundarni elementi:

pečat komore
plakati
majice

INFO (IZ PRIJAVE NATJEČAJNOG RADA)

Osnovne zadaće komore su poticanje kulture građenja i unapređenje arhitektonske djelatnosti. Ove karakteristike uzete su kao polazište u izgradnji identiteta uz imperativ da novi identitet komore bude dinamičan i fleksibilan.
Za noseći element identiteta komore odabran je akronim HKA – općeprihvaćena prepoznatljiva kratica za komoru.

Izvor inspiracije za razvoj identiteta bili su arhitektonski nacrti koji su osnova i glavna karakteristika svakog arhitektonskog projektiranja.
Logotip je konstruiran pomoću oblika koji se koriste pri kotiranju arhitektonskih nacrta – tanjih linija i debljih, kraćih crta. Identitet se razvija kroz grafički “kod” koji proizlazi iz logotipa. Kotiranje objekata koji se nalaze na površini na koju je apliciran logotip gotovo nema ograničenja. Kotirani objekti mogu biti svi “puni” i “prazni” prostori: blokovi teksta, fotografije, elementi web stranica, prozori na pročeljima zgrade i slično.

Primjena ovog identiteta omogućava atraktivno i prepoznatljivo oblikovanje bilo kojeg prostora. Značajna karakteristika razvoja identiteta na raznim površinama je dinamika – kroz sustav kotiranja postiže se pretakanje dvodimenzionalnog u trodimenzionalni prostor. Dinamičnost spajanja dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog može uključiti gledatelja kao aktivnog sudionika.
Kotiranjem raznih objekata na nekoj površini dolazi do snažnog i neupitnog prisutstva HKA – grafički kod omogućava da HKA brendira objekt na kojem se nalazi. Crtež kotiranja prožimanjem prostora i površina stvara tihu sugestiju da HKA prožima prostor oko nas.

 Posted by at 17:50
     
/