INFO

Arba nautika

 

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA BRODOVA I NAUTIČKE OPREME

PROJEKT

vizualni identitet
poslovna komunikacija
web – arbanautika.hr
foto obrada
sekundarni elementi:

katalozi
oglasi za novine i časopise

OPIS

Arba nautika proizvodi relativno male brodove za 4-8 osoba. Dizajn brodova je ponešto inspiriran plovilima koje se može naći na Jadranskom moru. Ciljna skupina su klijenti koji kreću u nautički svijet i traže brod za rekreaciju, praktičnu i obiteljsku upotrebu sa pristupačnom cijenom.
Tvrtka je trebala vizualni identitet koji bi sugerirao vrhunsku proizvodnju i uslugu ali sa proizvodima u jeftinijem segmentu. Znak je inspiriran podmorskom faunom i dizajniran sa dozom sportske estetike – napete linije u “zabavnoj” kombinaciji industrije – propelera i prirode – morskog konjica.

 Posted by at 13:17
     
/